top
Aktualności | Artykuły | Galeria | Multimedia | O nas | Kontakt |      
MENU
Dzisiaj jestZmień schemat kolorów

Artykuły

, 2016.12.23 16:57


Piotr Junker, 2011.03.27 12:18
Związanie Polski ze strukturami zachodnimi przyspieszyło gospodarczy rozwój kraju. Jednak, dopiero w latach 2006-2007 osiągnięty został wzrost gospodarczy, najprawdopodobniej z największą dodatnią dynamiką w dziejach. Wyniki te nie są przypisywane ówczesnemu rządowi, który swoją wizję kraju nazwał IV RP. Co więcej, aż do dzisiaj demonizuje się jego aktywność, inkryminując mu nadużywanie władzy. Brak jego nielegalnych działań i kolejne umorzenia postępowań prokuratorskich inicjowanych przez obecny rząd powodują, że z czarnej legendy rządu PiS jedyną „zbrodnią” pozostał słynny dorsz za niewiele ponad 8 zł. Np, dopiero po czasie okazało się, że w okresie tych rządów liczba założonych podsłuchów nie przewyższała średniej z innych lat i miała tendencję malejącą. A zapaści w polskiej transplantologii nie był winny ówczesny minister sprawiedliwości, bo rozpoczęła się wcześniej. Paradoksalnie, po słynnej konferencji prasowej tego ministra, w sprawie doktora G., liczba przeszczepów serca w Polsce wzrosła.
Jednocześnie, przemilcza się doskonały stan finansów państwa w tamtych latach zaprzeczając, że może on być skutkiem polityki rządu PiS. Dziś, gdy po smoleńskiej tragedii i wypadkach w Łodzi nie wypada personalnie atakować przywódców tej partii, wdzięcznym obiektem nagonki nadal pozostaje IV RP.
 
Projekt IV RP był odzewem na szereg wcześniejszych afer psujących państwo. Nie postulował on rewolucyjnych zmian w prawnych uregulowaniach gospodarczych, zakładając naprawę państwa w podstawach jego funkcjonowania : czystość obiegu gospodarczego – walka z korupcją, sanację moralną władzy i instytucji państwowych – lustracja i dekomunizacja, sprawność aparatu państwowego, w tym niewydolnego do dzisiaj wymiaru sprawiedliwości, walkę z przestępczością. Jest to istotne, bo jak zapewniają organizacje gospodarcze, dla rozwoju ekonomicznego ważna jest jasność reguł gry i stałość przepisów. Nawet, gdyby dotychczasowe nie były optymalne. Równolegle opracowywano pakiet ułatwień dla biznesu, znany jako pakiet Kluski.
Koalicyjny rząd PiS, na kluczowych stanowiskach obsadzony ludźmi kompetentnymi ( niektórzy, jak Gęsicka, Gilowska i Religa, dawniej związani byli z PO ), dawał gwarancję poważnego traktowania spraw państwowych. Jego polityka zagraniczna, choć często komentowana, zmuszała obcych do partnerskiego traktowania Polski. Taka filozofia rządzenia wzbudzała zaufanie kapitału zagranicznego i przyniosła efekt zaskakujący również dla rządzących....czytaj więcej


Krzysztof Czabański, 2011.03.14 18:41

                                         Pilni uczniowie  księcia

    Po buńczucznych zapowiedziach odpolitycznienia mediów publicznych, widzimy jak partie polityczne obsadzają władze tychże mediów. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz rady nadzorcze radia i telewizji. Tylko ostatni naiwniak mógłby przypuszczać, że ogłoszone za tydzień lub miesiąc konkursy (?) na obsadę zarządów TVP i Polskiego Radia będą miały cokolwiek wspólnego z zasadami fair play.

     Stary książę Salina, bohater książki Giuseppe Tomasi di Lampedusy „Lampart”,  uważał, że : ”Jeżeli chcemy, by wszystko pozostało tak jak jest, wszystko się musi zmienić”( tłum. Zofia Ernstowa).  I to właśnie obserwujemy w mediach publicznych, a w pewnym sensie także w całej polskiej polityce. Skądinąd jest  pasjonujące, że – po „zawirowaniach” z lat rządu PiS   2006-2007 - jawnie i bez żenady wracamy do punktu wyjścia, czyli do roku 1989, roku upadku PRL. Grozi nam, że sprawdzi się ówczesne czarnowidztwo, iż „okrągły stół” oraz wybory wolne w 35%  do  Sejmu, a w 100% do Senatu – a swoją drogą, czy ktoś to jeszcze pamięta? – to tylko wstęp do wygodnego transferu elit PRL-u do III RP. I dalszej ich dominacji w życiu publicznym....czytaj więcej


Ks. Czesław S. Bartnik, Nasz Dziennik, 2010.11.27 12:29

Polska, jako państwo, a także jako naród, gałąź antropologiczna, kultura, lokalny Kościół katolicki - stanęła przed jakimś decydującym momentem: czy wyrzec się swej suwerenności oraz tożsamości i wtopić się w superpaństwo europejskie, germańsko-romańskie; czy też pozostać nadal sobą, a jedynie rozwinąć wzajemnie korzystną i wszechstronną współpracę z nowym imperium europejskim.

Wielu polityków, duchownych i uczonych przyrównuje tę dzisiejszą sytuację integracyjną do czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego, widząc w tym same pozytywne analogie. Mieszko I w roku 966 wybrał Zachód, związał rodzące się dopiero co państwo polskie z Rodziną Państw Europy, otworzył się na kulturę, cywilizację i technikę Zachodu (w tym i Niemiec), przyjął wspólny język Europy, tzn. łacinę, jako język urzędowy i międzynarodowy, nawiązał kontakty gospodarcze z Żydami europejskimi oraz nie myślał w tym czasie o parciu na Wschód. Jednocześnie wraz z synem Bolesławem miał koncepcję państwa złożonego z regionów takich jak: Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, Śląsk, Pomorze, Ziemia Sandomierska, Grody Czerwieńskie. Z Zachodu przyszły wyższa kultura, pismo, łacina, cywilizacja, technika, nauka, filozofia, no i religia. Toteż powiada się nieraz: to wszystko dziś Polska powtórzy, a raczej spotęguje i zaistnieje po raz drugi jako "Druga Polska", "Neo-Polska". I chociaż Adam Mickiewicz uważał, że Polskę ukonstytuował chrzest święty, to ci nowi wieszczowie, także niektórzy duchowni, powiadają, że pełne i ostateczne ukonstytuowanie Polski może się dokonać jedynie na zasadzie kontraktu czysto laickiego, zawartego z Zachodem przez władze ateistyczne....czytaj więcej


Michał Wojciechowski, 2010.03.15 22:22

Prawica jest w Polsce mało wyrazista. Dwie główne partie, PO i PiS, uchodzą za prawicowe, ale są nimi jedynie w części. To może istnieje lewica? Tu jest jednak podobnie, czego dowodzi bogacenie się jej działaczy na sposób kapitalistyczny i przyznawanie się do prawicowych poglądów gospodarczych, co ujawniła niedawna ankieta w SLD. Czy pojęcia prawicy i lewicy straciły znaczenie? Istotnie, są one rozumiane na różne sposoby, co może powodować dezorientację. Jednakże, choć pojęcia polityczne bywają mętne, a politycy niekonsekwentni, da się ustalić, jakie idee są prawicowe. Da się też wskazać, skąd się bierze ich zamazanie. Wymieńmy zatem poglądy istotne dla prawicy. W praktyce nie wszyscy jej zwolennicy zgodzą się w pełni z poniższą charakterystyką. Lista ta pokazuje jednak, co odróżnia prawicę od lewicy....czytaj więcej


Archiwum
Copyright © 2010 by Strefa Obywatelska
Uwaga! strefaobywatelska.boo.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.