top
Aktualności | Artykuły | Galeria | Multimedia | O nas | Kontakt |      
MENU
Dzisiaj jestZmień schemat kolorów

Aktualności

Dodano: 2017.01.26 18:05

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia RKW - Ruchu Kontroli Wyborów - Ruchu
Kontroli Władzy w sprawie działań kilkunastoosobowej grupy osób używającej nazwy
Ruchu Kontroli Wyborów

W ciągu ostatnich tygodni doszło do wielu głośnych wystąpień niewielkiej grupy
osób skupionej głównie wokół Józefa Orła, szefa Klubu Ronina, które spowodowały
spore zamieszanie wokół istotnej dla naszego Kraju kwestii zmiany ordynacji
wyborczej. Grupa ta - w okresie, w którym koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów
postanowili w 2015 roku utworzyć Stowarzyszenie RKW - ogłosiła się społecznym
RKW i przydzieliła sobie tytuły krajowych koordynatorów RKW. Tak więc dziś
istnieje zarejestrowane ogólnopolskie Stowarzyszenie RKW -Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy,

posiadające swe władze krajowe i lokalne, jako ciało
realnie istniejące i weryfikowalne oraz istnieje nieokreślona grupka osób,
głównie z Warszawy, upierająca się, że jest jakimś społecznym RKW nie
posiadająca jednak żadnej osobowości prawnej, nieuchwytna ale wypowiadająca się
w imieniu Ruchu Kontroli Wyborów.

W ostatnich tygodniach grupa ta ogłosiła wystosowanie do Prezydenta RP listu
zawierającego szereg propozycji dotyczących zmian w ordynacji wyborczej.

Pomimo zapewnienia o szerokiej konsultacji proponowanych zmian, propozycje NIE
BYŁY szeroko konsultowane wśród członków Ruchu Kontroli Wyborów, o czym mogli
się przekonać dziennikarze, którzy badając tę sprawę zaczęli kontaktować się z
wieloma terenowymi koordynatorami Stowarzyszenia RKW, napotykając zdumienie
wśród członków RKW i nieświadomość przedstawionych postulatów.

Analiza zmian jakie zostały zaproponowane przez grupę Józefa Orła doprowadza do
wniosku, że jest to nie tylko zlepek przypadkowych, często sprzecznych ze sobą
postulatów i pomysłów, lecz pominięte zostały kluczowe dla uczciwości wyborów
sprawy, przysłonięte niestety zbiorem pomysłów wprost umożliwiających
fałszowanie wyborów na wielką skalę (m.in. dzielenie zespołów i składu komisji
wyborczych, rozbicie procesu wyborczego na dwa dni, przewożenie i koncentracja
urn wyborczych w punktach centralnych). Zaproponowane zmiany są kuriozalne i
wprowadziłyby niezwykły chaos w dniu wyborów, na którym mogłyby tylko zyskać te
siły polityczne, które od dziesięcioleci fałszują wybory w naszej Ojczyźnie. Nie
dość na tym, specjaliści od wyborów z grupy Józefa Orła zaproponowali by
przekroczenie 5% progu głosów nieważnych w wyborach automatycznie powodowało ich
nieważność i konieczność ich powtórzenia to prosta droga do kompletnej
anarchizacji życia. Żadna władza czy to samorządowa, czy parlamentarna, czy
wykonawcza nie mogłaby być wyłoniona w przypadku złej woli jakiejkolwiek
partii politycznej, która swym członkom nakazałaby oddawanie głosów nieważnych.
Każde referendum odwołujące skorumpowanych prezydentów miast byłoby nieważne a
wybrane już władze mogłyby rządzić przez dziesięciolecia na skutek niemożności
wyłonienia w wyborach nowego samorządu, czy sejmu.

Nic nawet argument o amatorszczyźnie Józefa Orła i jego grupy - nie jest w
stanie usprawiedliwić takich złych i anarchistycznych propozycji dotyczących
ordynacji wyborczej, w dodatku nagłaśnianych w mediach w tych samych dniach, w
których Ryszard Petru z Nowoczesnej.pl i Grzegorz Schetyna z Platformy
Obywatelskiej zapowiedzieli rozwiązanie Sejmu RP i konieczność przeprowadzenia
nowych wyborów.

Kategorycznie odcinamy się od tej akcji grupy Józefa Orła nadużywającej nazwy
Ruchu Kontroli Wyborów.

W najbliższym czasie wydamy dodatkowe oświadczenie szczegółowo analizujące i
punktujące kompromitujące propozycje grupy Józefa Orła bowiem uderzają one w
dobre imię Ruchu Kontroli Wyborów i osiągnięcia tego ruchu, którego obecność w
dalszym życiu publicznym jest wręcz konieczna.

W dniu dzisiejszym w dobre imię Ruchu Kontroli Wyborów uderza przedstawiona z
zadowoleniem przez Józefa Orła partnerska propozycja ze strony olsztyńskiej
struktury KOD aby RKW wzięło udział w kontroli wewnętrznych wyborów w KOD.

Absolutnie odcinamy się od tego typu działań, które nie tylko uwiarygadniają
dobry KOD, jakoby wykorzystywany przez złą wierchuszkę, lecz wcześniej czy
później odsłonią nasze metody weryfikacji i kontroli wyborów oraz doprowadzą do
infiltracji ruchu przez środowiska wrogie Polsce. Przytulanie do siebie sierot
po Schetynie (np. we Wrocławiu) czy teraz otwieranie się na współpracę z KOD-em w
Olsztynie są absolutnie niedopuszczalne, a kłopoty kadrowe Józefa Orła i jego
grupy nie mogą być żadnym argumentem dla tego rodzaju romansów z opozycją
totalną.

Jednocześnie jako Stowarzyszenie RKW pozytywnie oceniamy wyrażone w ostatnich
dniach propozycje zmian w ordynacji wyborczej zgłoszone przez Prezesa Prawa i
Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To co usłyszeliśmy to tylko niewielka
część potrzebnych zmian, ale to jest właśnie ten kierunek, w którym należy
podążać aby usprawnić i uszczelnić system wyborczy w Polsce.

Warszawa 18.01.2016


Archiwum
Ruch Kontroli Wyborów
Copyright © 2010 by Strefa Obywatelska
Uwaga! strefaobywatelska.boo.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.